แผนการเรียนวิชาบังคับ
http://www.4shared.com/document/BfJxJMtF/_online.html

 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
https://minerva.kmutt.ac.th/stsso/login?service=http://hermes.kmutt.ac.th/std-portal/Default.aspx

ตารางสอบ
http://hermes.kmutt.ac.th/schrexamstd/ 


ปฏิทินการศึกษา
http://regis.kmutt.ac.th/std_handbook/std_h1_54.pdf


ขอใบรายงานผล (Transcript) และใบรับรอง
http://www2.kmutt.ac.th/thai/CUR_STU/cur_transcript.html


 

 

KMUTT  Library
http://www.lib.kmutt.ac.th/


 

วิธีการคำนวณ GPA./GPAX.ระดับปริญญาตรี

Web Application สำหรับ คำนวณ Grade

 

 

 

 

  • Chainarong Athisakul

    บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน
    ประกาศรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาทำงานพิเศษในวันเสาร์
    นักศึกษาท่านไหนสนใจติดต่อที่ ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล