ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”ประจำปี พุทธศักราช 2556 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรรางวัล เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 ณ. อาคารใหม่สวนอัมพร