บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน ประกาศรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาทำงานพิเศษในวันเสาร์ นักศึกษาท่านไหนสนใจติดต่อที่ ดร.ชัยณรงค์ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน ประกาศรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาทำงานพิเศษในวันเสาร์ นักศึกษาท่านไหนสนใจติดต่อที่ ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุลอธิสกุล

  • http://www.facebook.com/led.zeppelinz.3 Led Zeppelinz

    ทำงานเกี่ยวกับอะไรคับเนี่ย