คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เนื่องจากการเกิดอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถให้บริษัทเข้ามาจัดกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์เหมือนเช่นเคย จึงได้เรียนเชิญบริษัทชั้นนำที่ยังไม่เคยมาจัดกิจกรรมรับสมัครงานในภาคเรียนที่ 1/2554 มารับสมัครและสรรหาบุคลากรสายวิศวกรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบริษัทในการที่จะได้มาพบกัน ในครั้งนี้มีบริษัทจำนวน 47 แห่ง แจ้งความจำนงค์มาสรรหาบุคลากรในงาน ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2555 โดยมีการตั้งโต๊ะรับสมัครงานและให้ข้อมูลเบื้องต้นที่บริเวณชั้น 1 มีการบรยายและสอบสัมภาษณ์ที่บริเวณชั้น 2 และ 3 อาคารเรียนรวม 4มีนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

 • larp

  ถ้าทางบริษัทอยากจะไปออกบู๊ท ต้องทำอย่างไรบ้างคะ มีอีกทีเมือไหร่คะ

  • ADMIN

   @larp แนะนำให้โทร. 02-470-8097-8, 02-470-8107, 02-470-8114 เป็นเบอร์ติดต่อของ “งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.kmutt.ac.th/guidanc… ครับ

 • ADMIN

  @larp แนะนำให้โทร. 02-470-8097-8, 02-470-8107, 02-470-8114 เป็นเบอร์ติดต่อของ “งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.kmutt.ac.th/guidance/new/ ครับ