โครงการแรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2554 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯและภาควิชาวิศวกรรมโยธารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่นักศึกษา อาจารย์และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 07.30-16.30 น.ณ อาคารเรียนรวม5

  • Ta_intta

    ขอบคุณพี่ๆมากครับที่จัดงานนี้