วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทางบริษัทมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ และเปิดโครงการใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน และได้บรรยายพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงานของทางบริษัทฯ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการรับ นักศึกษาเพิ่งจบใหม่หรือใกล้จบ รับเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ เมื่อจบการบรรยายได้มีการให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับนัดสัมภาษณ์งาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202